Неделя,

ДДС за служебни коли и GSM-и

От: Администратор -
A
A
A

Освобождават от облагане лекари и зъболекари

ДДС ще се плаща за служебни GSM-и, лаптопи, таблети и коли, ако те се използват и за лични нужди от шефовете или служителите на фирмата. Това предвиждат промени в Закона за ДДС, които са подготвени от Министерството на финансите.

Предлага се всяка фирма, която е регистрирана по ДДС и възнамерява да използва стока или услуга на стойност над 700 лв., за която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит по ДДС едновременно за дейността си и за лични нужди на собственика или служителите, да подаде декларация в Националната агенция за приходите.

В декларацията трябва да се опише методиката за разпределение на разходите за придобиване на стоката и услугата - какъв процент се използва за служебни цели и какъв за лични нужди. Новите правила се отнасят основно за служебни мобилни телефони, таблети, компютри и коли, тъй като най-малкото през почивните дни те се използват и за лични нужди, дори да са абсолютно необходими за дейността на предприятието. В промените е предвидено, че ако за една стока или услуга, които се използват и за лични нужди, не се подаде декларация в НАП за избор на методика или при неначисляване на дължимото ДДС, ще се стича, че стоката или услугата се използват само за лични нужди. В тези случаи ДДС ще се дължи за времето назад до придобиването на стоката или услугата. Предвижда се преходен период като до 29 февруари 2016 г. всички фирми трябва да подадат декларации в НАП за стоките и услугите, които се използват и за лични нужди на собственика или служителите. При неподаване на декларацията ще се приема, че съответната стока или услуга се използва само за личните нужди. Това означава, че ако за нея е ползван данъчен кредит по ДДС, парите трябва да се внесат в хазната.

Сериозно облекчение обаче се предлага за лекарите, които имат частна практика. От ДДС ще бъдат освободени всички, които упражняват медицинска професия съгласно Закона за здравето. Тук влизат лекари, зъболекари, рехабилитатори и медицински сестри, които имат частна практика.

Срокът за обратно начисляване на ДДС при търговия със зърнени култури ще бъде удължен до максимално разрешения от ЕК срок - 31 декември 2018 г., предвиждат още промените. Това означава, че ДДС-то ще се начислява от купувача, а не от продавача на зърното.

По-малки глоби ще се налагат на разсеяни търговци. За търговец, който не начисли ДДС в законовия срок, но доброволно направи това до 6 месеца по-късно, глобата се намалява от 25% от данъка на 5%, като минималният размер се понижава от 250 лв. на 200 лв. Ако търговецът сам начисли ДДС-то със закъснение до 18 месеца, глобата става 10% от данъка, но не по-малко от 400 лв. Предлага се и минималната санкция за повторно неначисляване на ДДС да се намали от 5000 лв. на 2000 лв. Търговец, който не издаде данъчен документ или не отрази получен данъчен документ в отчетните си регистри ще се наказва с глоба от 200 лв. до 500 лв. Сега минималната санкция е 1000 лв.

Петролните
бази с
нивомери

И петролните бази ще трябва да поставят нивомери за количеството гориво, което съдържат, както и да предават онлайн данни на Националната агенция за приходите. За тях от Министерството на финансите предлагат 6-месечен преходен период, за да изпълнят всички изисквания на закона. Петролните бази, както всички останали търговци на горива, ще трябва да си поставят фискални устройства (електронни системи с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива). Целта е да се обхване цялото движение на горивата от влизането им в страната до бензиностанциите, гласят мотивите на МФ.

Затягат правилата
за държавна помощ

По-строги правила ще бъдат въведени от 2016 г. за преотстъпване на корпоративния данък за фирми, които инвестират в райони с безработица с 25% по-висока от средната за страната. Това се прави по искане на Европейската комисия, гласят мотивите на МФ към подготвени промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. С промените се въвеждат нови изисквания, на които фирмата трябва да отговаря. Освен това още преди започване на проекта ще трябва да се кандидатства за държавната помощ с формуляр до Българската агенция за инвестиции.

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички