84 на сто от учениците искат да гласуват за кмет

79 % са готови да участват в национален вот

84 на сто от учениците искат да гласуват за кмет | StandartNews.com

84 % от тийнейджърите в България биха гласували на местни избори, 79 % ще гласуват на национални. Това сочи докладът на Еврокомисията, представен днес на форум в НДК, който обаче използва и данните на международното проучване PISA. Според Еврокомисията нашите младежи са увеличили своята гражданска информираност и в това проучване са постигнали средно 485 точки, което е с 19 повече спрямо 2009 година. Въпреки това обаче едва 42 % от нашите ученици смятат, че спазването на закона при всякакви обстоятелства е изключително важно, като за Европа този процент е 59 на сто. Същото проучване сочи, че в последните години в България е намалял и броят на студентите като от 2012 до 2017 година той е спаднал със 17 на сто. Това се дължи на съчетание от демографски фактори, решение за обучение в чужбина на младите хора, както и отказ да следват. Според Еврокомисията тези тенденции пораждат опасения по отношение неефективността на висшите училища, които в момента са една разпокъсана мрежа като 37 от тях са финансирани от публични средства, а 14 са частни. Според данните на Еврокомисията България е една от държавите в ЕС, която разполага с най-голям брой държавни висши училища спрямо броя на своето население. Независими експерти на ЕС препоръчват драстично намаляване на вузовете ни като част от тях бъдат слети и останат 5-6 университета за научни изследвания и 5-6 предприемачески университета. 
Докладът посочва също, че едва 54 % от българите между 16 и 24 години разполагат с основни или над основните цифрови умения, което означава, че митът за високите компютърни познания на нашите деца не е верен. В Европа този процент е 81,9 на сто. Освен това социално-икономическата среда оказва сериозно влияние върху постиженията на учениците. В България социалната сегрегация е засилена, сочи докладът на Еврокомисията. 
Според този доклад също преподавателският състав у нас е сред най-бързо застаряващите в ЕС. 49 % от преподавателите са на възраст над 50 години, а 30 % - над 55. Това означава, че до 10 години ще се пенсионират половината учители. 

Стела Стоянова

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай