Валдис Домбровскис стана "Доктор хонорис кауза на УНСС" 

Званието му се присъжда за значителния принос към изграждането и укрепването на Икономическия и паричен съюз на ЕС

Валдис Домбровскис стана "Доктор хонорис кауза на УНСС"  | StandartNews.com

На тържествена церемония в аула "Максима" на УНСС ректорът на университета  проф. д-р Димитър Димитров удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза на УНСС" Валдис Домбровскис. Званието му се присъжда за значителния принос към изграждането и укрепването на Икономическия и паричен съюз на ЕС, за засилване на международната роля на еврото, търговската политика на Съюза и икономиката в интерес на хората.

Официални гости на церемонията бяха вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов, министърът на финансите Росица Велкова, министърът на електронното управление Георги Тодоров, министърът на външните работи д-р Николай Милков, зам.-министърът  на финансите Методи Методиев, Н. Пр. Селвер Халил, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Латвия, управителят на БНБ Димитър Радев, Цветан Кюланов, ръководител на представителството на ЕК в България, представители на Световната банка и Международния валутен фонд в България.

"Неоспорим е вашият принос за финансовата стабилност на ЕС. Вашата кариера и изпълнителното управление на най-важния изпълнителен орган на ЕС, който носи цялата отговорност за изготвянето на предложения за ново европейско законодателство, а също така привежда в изпълнение решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, са доказателство, че от създаването си преди повече от век до днес, УНСС удостоява с тази титла, смели визионери, личности с доказан обществени принос и воля за промяна",  каза проф. д-р Димитър Димитров. "Добре дошли в нашето академично семейство! Нека нашият сплотен дух и нашето дълбоко уважение бъдат Ваша сигурна опора в отговорната мисия на заместник-председател на ЕК в условията на глобална икономическа, финансова и политическа криза", каза проф. д-р Димитър Димитров.

"Комисар Домбровскис е една от фигурите, които оставиха най-сериозен отпечатък през последните години за икономическото развитие на ЕС, за утвърждаване на еврото като втората най-важна валута в света, за създаването на Банковия съюз и съюза на капиталовите пазари, които спомагат за стабилността на паричния съюз. Те ни дадоха инструментите да се справяме по-добре с кризите", каза Атанас Пеканов.

В словото си Валдис Домбровскис изтъкна, че за България Механизмът за възстановяване и устойчивост е уникална възможност за инвестиране в бъдещето - за повишаване на конкурентоспособността, управлението на социалното сближаване и растежа и допълни, че днес повече от всякога България трябва да продължи напред с изпълнението на плана си. Той обърна внимание, че има една важна област, която е от особен интерес за България - пътя към присъединяването към еврото и допълни: "Еврото е голямо предимство за Европа. От създаването си преди 20 години еврото се превърна в символ на силата, единството и солидарността на Европа. Както установихме в Латвия, еврото също е стабилизираща сила. Както всяка страна, която се готви да приеме еврото, България трябва първо да изпълни четирите критерия за конвергенция: ценова стабилност, стабилност на обменния курс, стабилни публични финанси и сближаване на лихвените проценти. Като цяло виждаме, че България вероятно ще изпълни критериите за конвергенция за дългосрочните лихвени проценти, стабилността на валутния курс в рамките на валутния механизъм ERM II и стабилните публични финанси. Основният въпрос е критерият за ценова стабилност, който България все още не е изпълнила. Днешната глобална високоинфлационна среда прави тази задача много по-трудна. Неблагоприятните външни обстоятелства водят до забавяне на плановете за присъединяване на България към еврото. Присъединяването към еврозоната обаче следва да остане крайната цел и следва да се осъществи веднага след като бъдат изпълнени всички условия. Европейската комисия ще продължи да работи в тясно сътрудничество с България в подкрепа на усилията ? за присъединяване към еврозоната", каза Валдис Домбровскис.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай