Вторник,

Успешни предприемачи са лектори в ТУ-Габрово

От: Екатерина Николова -
408
Успешни предприемачи са лектори в ТУ-Габрово
A
A
A
  • Правим обща магистърска програма с японския „Сейджо“, казва новият ректор проф. д-р инж. Илия Железаров
  • Утвърдихме се като водещ изследователски университет за подготовка на висококвалифицирани кадри
  • Бизнесът ни припознава като надежден партньор
  • Включваме се в европейската университетска мрежа
  • Бизнесът ни припознава като надежден партньор

- Проф. Железаров, какво предвижда концепцията Ви за развитие на Техническия университет в Габрово?
- Устойчиво развитие и утвърждаване на Технически университет - Габрово като водещ изследователски университет за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти, потребностите на индустрията и дигиталното общество и заемащ значимо място на картата на образователната и научната инфраструктура в България.
Като ключовата дума, така както е във въпроса, е „Развитие“, защото можем да надграждаме върху 55-годишната стабилна основа на нашия университет.
- Кои ще бъдат първите Ви стъпки като ректор на Университета?
- Наред със структурирането на университета за изпълнение на мандата, провеждането на избори на всички нива и изпълнение на дейностите свързани с учебен процес, научноизследователска дейност, работа по проекти, кандидатстудентски прием и други ще се подготвим за това да включим Технически университет - Габрово в картата на изследователските университети, да се включим в инициативата на ЕК „Европейски университети” в рамките на Европейска университетска мрежа, да интегрираме средни професионални училища за извършване на съвместна учебна дейност, да разширяваме дела на дигиталните технологии в образователния процес и научноизследователската дейност. Това е за начало…
- Вашият университет е известен с иновативните си разработки. Работите ли по нови проекти и какви са те?
- Паралелно с мащабните проекти по ОП НОИР активно работим за създаването на модел на „Индустрия 4.0” на територията на университета, който да бъде използван за обучение на студенти, докторанти, ученици и специалисти от индустрията, а така също като база за научни разработки, демонстрационен и производствен център.
- Под Ваше ръководство още като заместник-ректор по научноизследователската дейност върви работата по проект за център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Какви са резултатите? С какво ще се занимава центърът?
- В центъра за компетентност ще се извършват пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи от седемте партньора в проекта и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“. В момента се изгражда научната инфраструктура, а резултатите ще бъдат налични след започването на същинската работа на учените в новоизградените лаборатории.
- Как Техническият университет в Габрово си партнира с бизнеса?
- Университетът си партнира активно с бизнеса както в областта на научноизследователската и иновативната дейност, така и в обучението. Наред със съвместните проекти с бизнеса, ТУ – Габрово е пионер в страната при прилагането на модела за бизнес-ориентирано обучение на инженери, съобразен с изискванията на индустрията.
С удоволствие споделям, че в центъра за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ участват най-много асоциирани партньори от бизнеса. Този факт показва, че бизнесът припознава нашия университет като надежден партньор и осъзнава необходимостта от съвместната ни работа.
- Каните ли за лектори хора от реалния бизнес?
- Да. Това е една изключително полезна практика, която помага на студентите да се срещнат с успешни предприемачи и специалисти от бизнеса и по този начин да интегрират теоретичните знания с опита натрупан в реалната работна среда.
- Каква е реализацията на студентите Ви?
- В страната има дефицит на висококвалифицирани кадри. На фона на демографската криза в страната този проблем ще се задълбочава. Завършилите ТУ-Габрово имат добра реализация, а групите, които се обучават по модела на бизнес-ориентирането ще имат почти 100% реализация по специалността.
- През тази година вицепремиерът Томислав Дончев представи концепция за нова икономика – трансформация от производство на ишлеме към производство на стоки с висока добавена стойност. Кабинетът пък излезе с икономическа стратегия, в която образованието като цяло и в частност техническото и инженерното е приоритет. Какво е нужно, за да се случи този процес?
- Това е моделът, който може да доведе до развитие на индустрията и вярвам, че научната общност и университетите в частност могат да бъдат много полезни за реализирането му. Ние имаме готовност университетската база да се използва за иновативни проекти с бизнеса, за създаване на start-up, spin-off и spin-out и други компании, в които да намерят приложение разработките на учените, а така също на студенти и докторанти.
- Как децата или техните родители, които ги напътстват, могат да бъдат стимулирани да избират технически и инженерни специалности?
- Технологиите са навсякъде около нас и трябва да даваме възможности на децата да се докоснат до тях – в училища, университети, кръжоци, учебни центрове в предприятията.
- За подобряване на връзката бизнес – образование как оценявате практиката в някои компании за ден на отворените врати?
- Всички се променяме – бизнеса и университетите работят в по-добър синхрон. Виждам и оценявам положителната промяна в последните осем години и съм активен участник в този процес. А по отношение на отворените врати мога да добавя, че университета също е с отворени врати за бизнеса и този двустранен обмен е полезен и за трите страни – особено за студентите и тяхната бъдеща реализация.
- Наскоро ТУ-Габрово посрещна 55-та си годишнина с подписването на нов договор за сътрудничество с университета „Сейджо“, Япония. Какво предвижда той?
- Основната цел на подписания през ноември договор е развитие на сътрудничество в областта на обучението, научните изследвания, международния обмен и културното разбиране, в съответствие с мисията и целите на двата университета. Договорът с университета „Сейджо“, Япония ще предостави възможност на студентите и преподавателите да реализират обмен и да работят по съвместни проекти, по теми значими и за двете институции. В рамките на престоя си студентите ще имат възможност да проведат практика във водещи фирми в съответната страна, да се запознаят с културата и да получат начална езикова подготовка. По силата на споразумението ще започне и подготовка на съвместна магистърска програма, която ще е се предлага дистанционно. Самата web-базирана платформа ще се разработи от преподавателите на ТУ-Габрово, а онлайн курсовете ще се разработят съвместно от преподаватели от двата университета.
 

 


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com