Тракийски университет с ново партньорство

Ректорът доц. Добри Ярков и и проф. Жеко Ганев – собственик на „ЕЛФИ ТЕХ“ подписаха меморандум за сътрудничество

Тракийски университет с ново партньорство | StandartNews.com

Ректорът на Тракийския университет  доц. Добри Ярков и проф. Жеко Ганев – собственик на „ЕЛФИ ТЕХ“ подписаха меморандум за сътрудничество, който ще обедини усилията на двете институции в направленията Агрохимия, Биофизика, Екология и Енергетика.

Целта  на сътрудничество е реализиране на общи проекти и инициативи, като и двете институции запазват своята юридическа и финансова самостоятелност. Партньорството осигурява и практическо обучение на студенти и докторанти, научно-развойна и приложна дейност и съответно трансфер на научните постижения в технологиите, както и лицензиране на общи патенти.

  • В направление Агрохимия учените и студентите ще работят върху почвения въздух като източник на хранителни за растенията вещества, органични торове и бактерийни торове.
  • Направление Биофизика включва работа върху активни кислородни форми, дисипативни структури и течно кристално състояние.
  • Направление Екология предвижда страните да си сътрудничат във физикохимична стабилизация и обеззаразяване  на питейни води с озон; електролитна дисоциация и окисление за пречистване на отпадъчни технологични води с висок химично потребен кислород; интегрирани плазмено сорбционни процеси за преобразуване на въглероден диоксид в алкани; рециклиране на антропогенни и техногенни отпадъци; многочестотна, многомодова, модулирана технология-МММ, за акустична активност в контейнери и силози за зърно.
  • Плазмено катализационен синтез на метан от лигнитни въглища, пиролиза със стръмен фронт на термично разграждане на селскостопански отпадъци и торсионни термопомпени инсталации са компонентите, които включва направление Енергетика.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай