Разрешават онлайн учениците да ходят на практика

При определени условия ще се провеждат и олимпиади

Разрешават онлайн учениците да ходят на практика | StandartNews.com

При определени условия учебните практики и ученически олимпиади ще могат да се провеждат присъствено в училища, в които присъствения учебен процес е преустановен със заповедта на здравният министър. Това става ясно от съобщение на шефката на столичния образователен инспекторат Ваня Кастрева във връзка с писмо на просветния министър Красимир Вълчев от 2-и ноември, в което са изброени дейностите, чието провеждане по изключение се допускат в школа, пише "Монитор".

Провеждането на часовете по учебна и по производствена практика за придобиване на професионално образование ще бъде разрешено,ако те не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда. В много случаи за провеждането на практиките са необходими специфични машини, които са в учебните работилници в школата, и това възпрепятства реализирането на практиките в домашни условия. „Тези часове е необходимо да се осъществяват присъствено, при спазване на регламентираната дистанция и задължително носене на защитни маски.”, посочват Кастрева на база писмото.

По същата причина ще продължи и присъственото провеждане и на дуалното обучение при спазването на всички противоепидемичните мерки. „Обучението чрез работа (дуалната система на обучение) е специфична форма за придобиване на професионална квалификация, която включва и практическо обучение в реална среда, при което учениците са с различен статут на територията на предприятието”, пише в съобщението на сайта на РУО София –град.

По принцип ученическите състезания и олимпиади се провеждат в една или няколко класни стаи, ако има повече желаещи, като в тях се сместват ученици от различни класове, изявили желание да покажат знания и умения в дадена област. Според писмото на министъра те ще бъдат разрешени за всички ученици, но не трябва да се допуска смесване на ученици от различни паралелки. „Необходимо е да се спазват противоепидемичните мерки за дистанция, носенето на защитни маски и дезинфекция. Изключението се въвежда тъй като е недопустима неравнопоставеност на участниците.”, става ясни от съобщението.

Полагане на изпитите при самостоятелна и при задочна форма на обучение също може да бъде на място в школата, ако няма техническа възможност за осигуряване на надеждност при провеждане на изпитите в електронна среда. В тези случаи изпитите могат да се провеждат при спазване на противоепидемичните изисквания за дистанция, използване на защитни маски и дезинфекция. Очните занятия при задочната форма обаче могат да се провеждат и електронно.

В сградите на школата се допускат и учители, които работят на територията на училището, докато учениците са в обучение от разстояние в електронна среда.

За всички други дейности, за които е невъзможно или неуместно провеждането им в електронна среда от разстояние, също може да бъде допуснато изключение, но само след получено разрешение от министъра на образованието и науката.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай