Вторник,

Проф. д-р Димитър Димитров: Дигитални лаборатории и класни стаи в УНСС

От: Екатерина Николова -
1450
Проф. д-р Димитър Димитров: Дигитални лаборатории и класни стаи в УНСС
A
A
A
  • Кандидат-студентите в УНСС - два и половина пъти повече спрямо държавната поръчка
  • Поставихме силен акцент върху онлайн кандидатстването и онлайн записването
  • Всички бройки в държавния план-прием са заети
  • В някои специалности има от 6 до 8 пъти повече кандидати
  • Бизнесът и образованието трябва да вървят ръка за ръка
  • Така споделяме ресурси и ноу-хау с партньорските университети, казва ректорът проф. д-р Димитър Димитров в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

 

- Проф. Димитров, животът през последната половин година беше белязан от кризи - война, пандемия, продоволствена криза... Това отрази ли се на приема в УНСС?

- Със сигурност се отразява на хората. Ще ми се да вярвам, че това ги е накарало да инвестират времето и средствата си в образование. Ние в Университета за национално и световно стопанство можем да се похвалим с успешно проведена кандидат-студентска кампания тази година.

Всички бройки в държавния план-прием за бакалаври в 42 специалности и специалност "Право" за образователно-квалификационна степен "магистър" след средно образование са запълнени. Броят на кандидат-студентите спрямо държавната поръчка беше около два пъти и половина по-висок. В платеното обучение приемът продължава през следващите месеци. Процесът е много динамичен. Дипломите на зрелостниците тази година се забавиха и трябваше отново в съкратени срокове да приемаме документи.

Подобрихме комуникацията и обратната връзка с потенциалните кандидат-студенти. Искам да похваля служителите ни от дирекция "Учебна дейност",  дирекция "Информационни технологии" и Центъра за прием на документи за добрата комуникация помежду им по отношение на различни казуси и технически и съдържателни, които възникваха. Колегите положиха много усилия за бързото им разрешаване. Постарахме се да съкратим времето за чакане, създадохме удобни кътове за попълване на документи на място. Студентски съвет мобилизира доброволци, които да помагат при затруднение с формулярите. В горещите дни, както беше и миналата година, раздавахме минерална вода на чакащите.

- Каква е тенденцията при кандидатстването - онлайн или офлайн?

- Въведохме редица новости в начина на кандидатстване. Поставихме много по-силен акцент върху онлайн кандидатстването и онлайн записването. Близо 60% от кандидат-студентите и новоприетите студенти кандидатстват и се записват онлайн. Вървим към премахване на така наречените плик-молби за кандидатстване.

Въведохме изцяло нова електронна система за кандидатстване и записване, която влезе в действие от началото на кандидатстудентската кампания - единна система за бакалаври и магистри, разработена е от експерти  на УНСС и за наша радост и удовлетворение работи успешно без някакви проблеми.

Искам също така да отбележа, че тежестта вече се премества върху кандидатстването с държавни зрелостни изпити за сметка на предварителните изпити, но въпреки това, ние поддържаме отворени всички опции.

Вече втора година работи и системата за прием по специалности, което дава нов облик на начина на кандидатстване. Предимството е, че още от първи курс катедрите, които водят специалности, могат да осъществят контакт със студентите и да ги подпомагат в процеса на обучението им. Те осигуряват и фокуса на обучението върху специалността чрез включването им в съвместни инициативи с бизнеса. Почти всички катедри вече създават контакт с практиката чрез научноизследователски проекти, стажове и подкрепа на студентското предприемачество.

Тази година кандидатстването за магистърските програми започна още на 6 юли - това също е новина за нас. Дали сме пак възможности за кандидатстване онлайн и на място в университета. Колегите ще работят цяло лято, за да приемат документи, там също има възможност за платен прием и се надяваме, че ще постигнем поне миналогодишните резултати.

- Имате ли нови специалности?

- За да отговорим на предизвикателствата на времето ние непрекъснато модернизираме учебните програми и разкриваме съвременни, иновативни специалности, съобразени с променящата се бизнес среда. В резултат на партньорството ни със Стопанската академия "Димитър А. Ценов" - Свищов, Националната спортна академия (НСА) "Васил Левски" и Бургаският свободен университет по проект "Икономическото образование в България 2030", подписахме споразумения за откриването на 14 съвместни бакалавърски и магистърски програми, които ще бъдат обявени малко по-късно, защото чакаме разрешение от Националната агенция по оценяване и акредитация.

Благодарение на това коопериране студентите ще се обучават по актуални учебни програми, основани на дигитализация. В рамките на проекта в УНСС са изградени и от новата учебна година ще заработят шест дигитални класни стаи и две дигитални лаборатории. Това ще даде възможност да се използва в максимална степен споделянето на ресурси, включително и на ноу-хау, между партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори.

- Кои са най-предпочитаните специалности?

- Традиционно няма голяма промяна в предпочитанията, по някои специалности има от 6 до 8 пъти повече кандидати на първо желание, но все пак водещите са "Право" , "Маркетинг", "Финанси" и "Счетоводство". Има и други, които са по-малко предпочитани, но УНСС предлага голямо портфолио и това е нормално. Ще направим своите изводи и анализ какви промени могат да се направят в начина на представяне на специалностите, към които интересът е по-слаб в момента, защото сме убедени, че всички наши специалности са търсени от бизнеса и дават добра реализация на студентите.

Ще оптимизираме още повече правилника за прием на кандидат-студенти, защото някой път просто алгоритъмът не дава доброто класиране, главно където има кандидатстване с чужд език.

Ще удължим допълнителния прием вероятно до края на месец септември. В края на август, началото на септември ще има нови държавни зрелостни изпити, така че средношколците ще имат възможност да си подобрят успеха и пак да кандидатстват.

- Как бизнес университетът подготвя младите хора за бизнеса?

- За да може от университета да излизат успешни и конкурентоспособни млади хора, бизнесът и образованието трябва да вървят ръка за ръка. Наред със стабилната теоретична подготовка, практическото обучение заема водещо място в нашите програми. Университетът развива дългосрочни партньорства с водещи компании и банки и договаря престижни стажантски програми. С цел по-добрата взаимовръзка на учебния процес с практиката, привличаме за лектори най-изявените специалисти, на ключови позиции в бизнеса и държавното управление. Сред нашия преподавателски екип има и не малко бивши министри.

С цел да развием предприемаческите и иновационните умения на нашите студенти и да ги подпомогнем да стартират бизнес в УНСС открихме университетски Startup Hub. В него младите хора ще могат да се информират за възможностите за финансиране на стартъпи, да се обучат как да изготвят бизнес планове и как да представят идеите си пред инвеститори, ще получават правна и юридическа информация.

Имаме кариерен център, който се слави като най-добрия в страната и годишно помага на над 5000 студенти да намерят стаж или работа.

- Какво ще кажете на младите хора, на които предстои да пристъпят прага на вашия университет?

- Ще им кажа да вярват в себе си, да учат и работят за личностното си и професионално усъвършенстване. Нека помнят, че висшето образование не е определено количество знания, то е начин на мислене, мироглед.

Нашата мисия е, прекрачвайки прага на УНСС, с всяка изминала година те да стават все по-добри, все по-знаещи и можещи. Готови сме да ги преведем и през най-трудните пътеки на знанието, защото само умните и смелите могат да погледнат предизвикателствата в очите и да намерят верните решения.


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com