Мораториум върху откриването на университети

Държавата налага мораториум върху откриването на университети, факултети и филиали

Мораториум върху откриването на университети | StandartNews.com

Държавата налага мораториум върху откриването на университети, факултети и филиали. Разрешено ще е само сливането им с цел консолидация и оптимизация. Това предвиждат измененията в Закона за висшето образование, внесени за обществено обсъждане от министъра на образованието Красимир Вълчев. След това предстои гласуването им от Министерския съвет и в Народното събрание.

Ограничението се налага временно, докато Народното събрание приеме Национална карта на висшето образование, която ще определи къде какви висши училища ще има на територията на страната и по какви специалности ще обучават. Програмата ще бъде изготвена от министъра на образованието, гласувана от Министерския съвет и предложена от кабинета на Народното събрание за приемане.

Друга голяма промяна е налагането на контрол от министъра на образованието над ректорите на държавните университети. Министърът ще утвърждава политика за развитието на всяко държавно висше училище – стратегически цели, задачи, ще сключва договор за управление с ректора на държавното висше училище и ще контролира изпълнението му. Ректорът ще трябва всяка година да представя пред министъра отчет, ще контролира и броя на приетите студенти - дали определеният капацитет на държавното висше училище се спазва, или се надвишава.

Наред с налагания контрол се разширяват правомощията на ректорите на държавните висши училища. В закона се вписва, че ректорът има правото да предлага на академичния съвет създаване, преобразуване или закриване на департаменти, катедри и обслужващи звена и да участва в признаването на висше образование в чужбина с цел продължаването му в съответното ВУ.

Проектът за изменение на закона регламентира, че от заплащане на такси в държавните висши училища се освобождават студенти, обучаващи се в професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда, по списък, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката. Средствата ще бъдат осигурявани на висшите училища от държавата. Допълнителното финансиране ще бъде включвано в средствата за издръжка.

Със средства от държавния бюджет се финансират изцяло или частично и дейности за изпълнение на национални програми за развитие на държавните висши училища. Националните програми ще се приемат от Министерския съвет.

Държавата вече няма да ограничава броя приемани студенти в частните висши училища у нас. Отпада изискването Министерският съвет да утвърждава ежегодно броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в тях. От частните ВУ вече ще се изисква за срока на съществуването им да разполагат с право на собственост или с учредено право на ползване върху недвижимите имоти, които служат за провеждането на обучението.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай