Сряда,

ХТМУ с нова бакалавърска специалност по „Зелени технологии“

От: Администратор -
526
ХТМУ с нова бакалавърска специалност по „Зелени технологии“
A
A
A

Химикотехнологичният и металургичен университет прие нова бакалавърска специалност „Зелени технологии“, която е разработена съвместно с Университета „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас в изпълнение на проект № BG05M2OP001-2.016-0013, „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет“.

 „Зелени технологии” е специалност в отговор на актуалните национални и европейски потребности на индустрията от кадри с нови знания в сферата на химичните технологии, които ги трансформират от традиционни в „зелени решения“. Обучението в специалността ще премине през решаване на задачи от областите на зелени енергийни ресурси, системите за възобновяема енергия, водородните технологии, опазването на околната среда и безопасността в предприятията, биогоривата, биорафинирането на растителни суровини, пречистването на отпадъчни газове, рециклирането на промишлени и битови отпадъци.

В изготвянето на програмата „Зелени технологии“ са заложени компетентностни профили, пряко насочени към актуалните индустриални технологии, изискванията на Индустрия 4.0 за дигитализация на системите и европейските програми за декарбонизация на икономиката и за безотпадни производства.

За обучението в специалността ХТМУ изгради нови лаборатории с модерно оборудване.

ХТМУ обявява прием за бакалавърската специалност по „Зелени технологии“ за 2022/2023 година. Повече информация може да получите на сайта на университета www.uctm.edu или на e-mail: ksd@uctm.edu.


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията