Гонят даскали при две двойки

Преподавателите ще трябва да си правят самооценка, както и портфолио в електронен формат

Гонят даскали при две двойки | StandartNews.com
  • Преподавателите ще трябва да си правят самооценка, както и портфолио в електронен формат


Всички учители в България ще преминат през атестиране през учебната 2020/2021 година. Това е заложено още в приетия през 2016 година Закон за училищното и предучилищното образование, който постановява, че за целта се създава специален инспекторат. Той вече е факт, въведени са и новите правила, по които ще става атестацията. При две поставени слаби оценки учителят трябва да бъде уволнен. На същата процедура, но по други правила, ще подлежат и школските директори. Учители обаче вече изказаха притеснение в социалните мрежи, че критериите, по които ще се поставят оценките им, са доста обтекаеми и неясни. Един от по-ясно посочените показатели е напредъкът на техните ученици, който ще преценява не само работата на учителите в добрите училища, а и на тези в по-слабите, където децата например постъпват, без да владеят български, но на външните оценявания в четвърти клас са успели да изкарат поне тройка, тоест са донякъде ограмотени. Оценяването ще се извършва през октомври и ноември и ще обхване детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие или регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, включително в Националния дворец на децата и Държавния логопедичен център.
След първата атестация педагогическите специалисти ще минават отново през такава на всеки 4 г. Ако междувременно са сменили местоработата си, за начало на 4-годишния период ще се счита постъпването в новото училище или градина. Ако обаче един преподавател покаже слаби резултати, той ще трябва да мине през ново атестиране не след четири години, а само след една. През това време той ще работи със свой колега - наставник, който трябва да бъде или старши, или главен учител. Преподавателите изказват сериозни притеснения от факта, че част от оценителите в комисиите, освен членовете на инспектората, трябва да бъдат учители от същото училище. Според тях в определени ситуации това може да се превърне не в оценяване, а в своеобразен другарски съд, особено ако атестираният учител е бил неудобен с нещо на ръководството. Процедурата предвижда, че атестирането на педагогическите специалисти организира директорът на съответната градина или училище. За всеки период на атестиране педагогическите специалисти ще са длъжни да ходят на курсове за повишаване на квалификацията и да имат не по-малко от 48 академични часа обучение. За обученията ще им се присъждат кредити, от които ще зависи и израстването им в кариерата. За всеки период на атестиране специалистите ще трябва да придобият най-малко 3 квалификационни кредита. В същото време обаче трябва да има и регистър на обучаващите организации. Според много от учителите в момента тези обучения се превръщат в почивка на хотели със СПА-процедури, където даскалите слушат неща, които вече отдавна са им известни, или пък са им напълно ненужни. Една от целите на получените оценки от атестирането е те да служат за кариерно развитие, като за получаването на статут "старши учител" вече няма да са необходими десет години, ако си получил прословутите квалификационни класове /ПКС/. В такива случаи учителят може да се възползва от така наречената "бърза писта" и да получи по-висока степен и заплата дори и след две-три години работа в учебно заведение. Слабите оценки на учителите обаче ще дават право те да бъдат преместване или пък освобождавани. Например при две двойки, учителият ще си тръгва. В същото време педагозите ще бъдат задължени да си правят и собствена самооценка, а също и портфолио в електронен формат, където посочват постиженията си от началото на кариерата, а след това го обновяват всяка година. Директорът на 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов" Диян Стаматов вече заяви, че смята да направи своето като клип в youtube с всички постижения до момента, тъй като това също отговаря на понятието "електронен формат". В него могат да бъдат включени клипове и снимки от постижения като санирането на училището и ремонта, които вървят в момента, както и от основните постижения на ученици и учители. Много от колегите му подкрепиха идеята, така че скоро може да очакваме презентации на учители и директори в канала, както и в социалните мрежи.
Положителното на инспектирането е, че то все пак ще отсее добрите преподаватели, но към този момент наредбата не обвързва това отсяване с увеличаване на заплащането им. Педагозите ще бъдат оценявани по пет критерия, определени от педагогическия съвет. Естеството им ще зависи от областите на професионална компетентност, вида на институцията и стратегията ѝ за развитие. Съветът сам ще определя и скалата за оценяване, така че все още самите даскали не са наясно за какво точно ще получават оценки. Критериите за директорите ще са различни от тези за учителите, а работата им ще оценява работодателят - тоест комисия, която включва представители на общината или МОН, на финансиращия орган, когато той е различен от тях, представител на РУО, поне един човек от РУО, родител от обществения съвет. В професионалните гимназии може да се включи и един представител на предприятие, където учениците карат практиката си. Забранено е в комисиите да попадат свързани лица, заради което членовете и председателите ще подават декларации.

  • 700 проподаватели в София недостигат

На фона на новината за инспектирането и отстраняването на учители излезе фактът, че само към момента в столицата се търсят над 680 учители. В Пловдив бройката също е близо 600. За част от местата има огромен наплив, но за начални учители или такива по точните науки кандидатите са ограничен брой. В много от по-малките населени места щатът се допълва с пенсионирани педагози.

 

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай