Неделя,

Българските юристи са и европейски юристи

От: Администратор -
A
A
A

Марияна Кънчева е съдия в Общия съд на ЕС - една от двете юрисдикции, съставящи правораздавателната система на ЕС, наречена Съд на Европейския съюз. Тя полага клетва на 19 септември 2011 г. като съдия в Съда на ЕС в Люксембург, като става първият български съдия, номиниран съгласно новата процедура, въведена с влизането в сила на Договора от Лисабон. Родена е през 1958 г. Магистър по право на Юридическия факултет на СУ и по право на ЕС в Института за европейски изследвания към Брюкселския свободен университет. Била е адвокат в София (1988-1992 г. и 1994-2011 г.) и в Брюксел (2007–2011 г.).

Съдия Кънчева бе отличена в "Годишните награди за правосъдие 2017", като получи приз в категория "Правосъдие зад граница".

2017 г. е особена – година за честване на знаменателни годишнини, но и за неизбежна равносметка както за България, така и за ЕС.

У нас:
* 125 г. Юридически факултет на Софийския университет. Тук се формират поколения големи български юристи! Аз съм рожба на тази школа и се гордея с това. Бих искала специално да поздравя Декана на ЮФ, проф. Сашо Пенов, както и моя незабравим професор по трудово право, проф. Мръчков! Без да пропусна проф. Огнян Герджиков, който ми връчи наградата. На всички тях бих искала да кажа, че като възпитаник на този факултет съм щастлива, че успях да стана положителен пример в съдийската си работа в Съда на ЕС в името на една висока цел - да повярват в ЕС, че България има прекрасна юридическа школа с вековна традиция.
* 120 г. Софийска адвокатска колегия. Повече от четвърт век бях част от тази колегия. Затова поздравявам от сърце моите уважавани колеги.
* 10 г. от присъединяването на България към ЕС. Важно събитие, което неизбежно постави нови изисквания пред българските юристи, академичната правна общност и националното правораздаване. Днес българските юристи играят решаваща роля за гарантиране спазването на правото на ЕС, което би останало само на хартия,

ако не се познава задълбочено, тълкува и прилага правилно

еднакво и безпротиворечиво от всички юристи на държавите членки.

В тази връзка, ето един поучителен пример от Франция. Наскоро френският Касационен съд по спор за обезщетение, с който е бил сезиран след водено трудово дело, реши, че ответникът-адвокат е бил задължен да бъде компетентен и е трябвало да познава правото на ЕС. Като е загубил делото на своя клиент, пропускайки да направи необходимото в съответствие с европейските правни норми, той му е нанесъл щета и Касационният френски съд го осъжда да заплати на клиента си обезщетение в размер на 59 000 евро.

Нито за миг не бива да забравяме, че българското правораздаване стана част от общата система на европейското правосъдие и е призвано наред с останалите държави членки да обезпечи изграждането на общото европейско пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

Ключови събития в Европейския съюз:
* 65 г. от Парижкия договор, когато се създава и Съда на Европейските общности, сега Съд на ЕС. Несъмнено съдебната власт на ЕС чрез своята юриспруденция изигра основна роля в европейската конструкция в процесите на интеграция и продължава да бъде гарант за утвърждаването на един правов Съюз, а оттам и фактор за стабилност за близо половин милиард европейски граждани.
* 60 г. от подписването на Римските договори. На датата на подписването им, 25 март т.г., Съдът на ЕС организира Форум на магистратите, на който бяха поканени председателите на върховните съдебни инстанции и на конституционните съдилища на държавите членки под мотото „Европейското правосъдие в мрежа – гарант за качествено правосъдие". Така беше сложено началото на една инициатива на Съда в Люксембург за засилване на съдебното сътрудничество в ЕС, което изисква взаимно доверие не само между правосъдните системи на държавите членки и Съда на ЕС, но и между самите правосъдни системи на държавите членки. Ефективността на това сътрудничество би могла да се повиши с

увеличаване на взаимното познаване на различните правни системи

което пък изисква установяване на канали за комуникация и редовен обмен на информация, улесняващи т.нар. „сравнителен метод" в правораздаването. Тоест, ако даден национален съд се сблъска с нов проблем, по който в правния ред на друга държава членка е намерено разрешение, този съд би могъл да приложи „сравнителния метод" и да разреши случая, с който е сезиран, в светлината на вече даденото разрешение. На този форум висшите национални и европейските магистрати отправиха посланието, че именно развитието на правосъдието в мрежа е важен елемент от качественото правосъдие и води до появата на истинско европейско правно пространство. На 11 септември т.г. пък се състоя първото заседание на съдебната мрежа на ЕС, създадена под егидата на Съда на ЕС, в присъствието на излъчените кореспонденти на мрежата от 60 конституционни и върховни съдилища на държавите членки. Изгражда се и сайт на съдебната мрежа на ЕС, който е предвидено да бъде официално открит на 1 януари 2018 г.

С тази инициатива на Съда на ЕС се сложиха основите на европейското правосъдие в мрежа, за което ще четете и слушате в бъдеще.

Българските юристи са европейски юристи. Приложението на правото на ЕС е споделено от националните юрисдикции – от една страна, и от европейските юрисдикции, съставящи институцията Съд на ЕС – от друга страна. Европейското право е българско право, а националното правосъдие е съставна част от европейската съдебно-правосъдна система.

Именно затова приветствам всички мои колеги, които през последните години проявяват твърдата воля и желание да бъдат наистина европейски юристи, в което и поле на юридическата дейност да работят.

Тагове:

Препоръчани новини

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички