Манастирът на цар Борис I пази най-голямото ателие за книги

Манастирът на цар Борис I пази най-голямото ателие за книги | StandartNews.com

Откриване и проучване: Първите проучвания на обекта са през 20-те и 40-те години на ХХ в. Настоящите редовни археологически разкопки започват през 1996 г. като съвместен проект на Археологическия музей във Варна и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий". Ръководител на проучвателския екип е проф. дин Казимир Попконстантинов. Площта на манастира е била около 10 000 м2. От нея до сега са проучени 3500 м2, като са разкрити манастирската църква, жилищна манастирска сграда, трапезария, скрипторий, оградна стена от изток, хигиенни сервизни помещения и аязмо.

Научна стойност: Това е най-големият известен до сега извънстоличен манастир в Първото българско царство, за който има археологически данни, че е бил основан от цар Борис І с цел мисионерска дейност по покръстването на населението в тази част на българската държава. Това е един от манастирите, които са били лично покровителствани от владетелите на Първото българско царство, което е видно от печатите на цар Борис-Михаил и цар Петър, открити в манастира. Княжевската света обител е единственият монументален средновековен манастир в северната част на Западното Черноморие. Манастирът е и единственият добре запазен паметник от средновековна Варна, един от малкото добре запазени средновековни манастири от IX–ХI в. на Балканите. Планът на триконхалната църква с четвърта „вписана" от запад конха е непознат засега в българската средновековна архитектура, а сред византийските паметници има само няколко подобни храма в Гърция и околностите на Константинопол. Скрипторият (ателие за писане и украса на книги и библиотека) северозападно от църквата е имал площ 400 м2 и e една от най-големите сгради в средновековната архитектура на България. Не намира сходство с манастирски и светски сгради във византийския културен кръг. Напълно запазена е сградата на манастирското аязмо от втората половина на ІХ в., единствен паметник от този тип засега на територията на България.

Туристически потенциал:. Обектът е близо до Варна и при обособяване на паркинг зона за автобуси би бил лесен за посещаване от групи или от хора с личен транспорт. Има идеен проект за изграждане на туристически център на място и включването му в маршрут, показващ християнското културно-историческо наследство в района на Варна. Има интерес от страна на Варненската Митрополия този манастир да бъде популяризиран като място за посещение и поклонение.

Проблеми: Обектът не е подходящ за пешеходен туризъм и няма лесен достъп с обществен транспорт

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай