Обявление

Процедура за избор на изпълнител

ПОКАНА

 

 

 

На основание чл. 28 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия и Вътрешни правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финасови институции на „Безконтактни мултиплексорни вериги“ ЕООД, гр. София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 101

 

ОБЯВЯВА

 

 

          Процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции.

          Офертите се подават в запечатан плик, съдържащ всички изискуеми документи. Върху плика се посочва име и адрес на оферента, както и наименованието на процедурата, за която се подава офертата.

          Документацията може да бъде свалена от сайта на дружеството, секция „Профил на купувача“, на адрес www.bmv-eood.bg.

          Всички въпроси следва да се изпращат на E-mail: [email protected] или на адрес: гр. София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 101.

         

          Място и срок за предване на офертите - в офиса на „Безконтактни мултиплексорни вериги“ ЕООД в гр. София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 101, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:00 часа от 27.10.2020 г. до 03.11.2020 г. – 17:00 часа, включително, или по пощата.

 

          За справки: тел. 02/931 60 75.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай