"Топлофикация Враца" прави големи стъпки за още по-чисто производство на енергия

Благодарение на биогоривата се подобрява значително въздуха в града

"Топлофикация Враца" прави големи стъпки за още по-чисто производство на енергия | StandartNews.com

"Производството на енергия от природен газ и биомаса е наложена европейска практика за намаляване на въглеродния отпечатък и опазването на околната среда. Поради тази причини през последните  години ние започнахме да използваме биогорива в енергийния микс. Биомасата се образува от остатъци от растителни култури. Тя е подходящ природен ресурс за получаване на енергия. Също така се причислява към възобновяемите енергийни източници, защото като природен продукт непрекъснато се възстановява." заяви инж. Радослав Михайлов, директор на "Топлофикация Враца". По думите му благодарение на биогоривата се подобрява значително въздуха в града и цената на топлинната енергия успява да бъде запазена на достъпна цена на фона на драстичното увеличение на въглеродни емисии и природния газ.

Директорът на "Топлофикация Враца" сподели, че след навлизането на зелената политика на Европа в енергийния сектор се правят големи инвестиции за екологично производство на енергия, намаляване на въглеродния отпечатък, устойчиво развитие, както и за повишаването на енергийната ефективност. "Всяко едно предприятие инвестира значителни средства в закупуването на нови технологии и очистващи инсталации, за да се опази природата и чистият въздух." заяви инж. Михайлов. Той изрази мнение, че са необходими сигурни и надеждни доставки на горива при това на достъпни и конкурентни цени.

"Европейската Зелена сделка е цялостна екологична политика на Европа за постигане на въглеродна неутралност. Нейната цел е устойчива икономика с нулеви емисии. За реализиране на зелената трансформация е необходимо преминаване към производство на енергия от чисти горива и постигане на устойчив растеж." посочи инж. Михайлов.

"Всяка година инвестираме значителен финансов ресурс а поддържане на добро техническо състояние на мощностите. Отделно сме закупили двигател за комбинирано производство и сме подменили амортизирани участъци от топлопреносната мрежа. Изградили сме нови абонатни станции, което е важна предпоставка за гарантиране на качеството на услугите." обясни инж. Михайлов. Той посочи, че се стараят да осигурят сигурност и стабилност при производството на топлинна и електрическа енергия. "По тази причина след края на отоплителния сезон продължаваме с ремонтите и обновленията по нашите съоръжения. Ние работим със съоръжения, които са с целогодишен процес на експлоатация. Това изисква тяхната ежедневна поддръжка, за да не създадем проблеми на потребителите." обясни инж. Михайлов. Той разказа, че тази година по график предвиждат да извършват обновяване на амортизирани участъци от топлопреносната мрежа, както и ремонти по съоръженията.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай