ТЕЦ Бургас продължава да инвестира в производство на зелена енергия

Разговор с инж. Христин Илиев, изпълнителен директор на „Топлофикация Бургас“

ТЕЦ Бургас продължава да инвестира в производство на зелена енергия | StandartNews.com

Уважаеми, инж. Илиев, кои са основните предизвикателства пред Вас на фона на енергийна и икономическа криза в цяла Европа?

Предизвикателствата в нашата професия са много и разнообразни. В последните две години, като че ли излизаме и влизаме от една криза в друга.  Ако се върнем малко по-назад, точно преди две години се съобщи за първите случаи на COVID 19 и в България. Страхът от този непознат за нашите ширини вирус обзе всеки един от нас. Необходимо беше да се предприемат бързи и адекватни мерки, за да се запази животът и здравето на хората. Много е трудно да се взимат ефективни решения, когато срещу теб стои непознатото. Въпреки това смятам, че успяхме да овладеем положението и дори за ден да няма прекъсване на дейността ни. Няколко месеца по-късно станахме свидетели на драстичен скок на цените на европейските пазари на природен газ, въглеродни емисии и т.н. Увеличението неминуемо се отрази и у нас. Докато стигнем до днешната ситуация с войната в Украйна, водеща след себе си поредното увеличение в цените не само на газа, но и всички останали суровини. Сами виждате, че работим при изключителни обстоятелства.

Отделно, в контекста на Зелената сделка има редица технологични новости и изискванията в дейността ни се променят. Необходимо е ежедневно запознаване с актуалната информация, касаеща работата и прилагането й на практика. Всекидневно се сблъскваме с казуси в работния процес и благодарение на добрата екипна работа  успяваме да ги разрешим по най-добрия начин. Като ръководител, винаги се стремя да бъда в подкрепа на екипа си, стимулирайки ги да дават най-доброто от себе си при изпълнение на задълженията.

Скоро приключва отоплителният сезон. Какви са настоящите планове за модернизация и рехабилитация на централата през лятото?

След края на отоплителния сезон извършваме рехабилитация на основните системи и съоръжения, както и по топлопреносната мрежа. Част от тях са освен морално остарели. За да са в добро техническо състояние се налага периодично да ги ремонтираме или подменяме отделни участъци с нови. Рехабилитацията има за цел повишаване на ефективността, надеждността и сигурността на работата на централата. Чрез тези дейности  се усъвършенстват системите за управление до нива, отговарящи на най-съвременните стандарти.

Да поговорим и за проекта за използване на биомаса при производството на електро и топлоенергия. Как реализацията на инвестицията ще се отрази на ефективността на предприятието?

. Въвеждането на биомаса е дълго обмисляно решение в опита ни да намерим най-рационалния, ефективен и икономически съобразен начин да създаваме още по-чиста енергия.

Биомасата е сред най-екологичните горива, които могат да се използват при производството на енергия. При изгарянето й няма вредно въздействие върху околната среда. От друга страна, използването нан биогорива дава и възможност цената на топлоенергията да се запази по-достъпна за потребителите, предвид рекордно високата стойност на газа в последните месеци. Всички се надяваме цената на „синьото гориво“ да тръгне надолу.

Проектът е част от нашата цялостна екологична политика. Чрез природния газ и биогоривата ние произвеждаме чиста енергия. Решенията, които вземаме, са изцяло в съответствие с политиката на Европа за намаляване на въглеродните емисии. Продължаваме мисията си да доставяме надеждно отопление за клиентите.

Можете ли да обобщите с няколко думи основните политики в дейността на дружеството, които определят „Топлофикация Бургас“ като добър работодател?

Ние сме един от големите работодатели в Бургас. Като отговорна компания сме осигурили  добра работна среда и безопасни условия на труд. През годините развиваме нашата организационна култура, базирана на законността, лоялността и почтеността. В политиката на управление на човешките ресурси водещите принципи, са доверие, екипен дух и ангажираност. Не на последно място - социалната отговорност утвърждава дружеството като престижен работодател.

Какви са политиките на дружеството за професионална подготовка на младите специалисти?

През годините в дружеството  предоставяме възможност за придобиване на практически опит на младите кадри от учебните заведения. По време на практиката при нас те се докосват до дейността в реална среда. Нашите специалисти предават опита и уменията си на по-младите. След края на стажа резултатите са налице - пред нас виждаме подготвени  бъдещи енергетици. Смятам, че стажантските програми улесняват прехода от ученическата скамейка към работното място. Ние имаме нужда от от свежите и новаторски идеи на младите, за да продължим да модернизираме и развиваме "Топлофикация Бургас". 

Какво е Вашето послание към настоящите и бъдещи Ви колеги?

Нека да продължават да обогатяват знанията и уменията си. По този начин ще бъдат в крак с високотехнологичното развитие на енергийния сектор. Разбира се,  по пътя на кариерното развитие ще се сблъскат с редица професионални предизвикателства. Съветвам ги да не се отказват, а напротив, трябва да се отнесат отговорно, с нужното търпение и постоянство.

В края на разговора ни, ще ни споделите ли кои са най-важните задачи пред компанията през тази година?

В момента усилията ни са фокусирани върху ефективно управление на ресурсите с най-модерните и иновативни технологии в страната. Като втора задача сме си поставили поддържането в добро състояние на мощностите, топлопреносната мрежа и абонатните станции, които са наша отговорност. Третият приоритет е производство на чиста и зелена енергия от природен газ и биомаса. Благодарение на всички тези усилия и инвестиции се намалява въглеродният отпечатък.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай