Вторник,

Фондът за енергийна ефективност е финансирал 200 проекта за 80 млн.

От: Администратор -
A
A
A

Ние нямаме допълнителни такси и комисионни, за разлика от търговските банки, казва Димитър Дуков

 

Димитър Дуков е изпълнителен директор на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници" от 2008 г., ФЕЕВИ е създаден като съвместен проект на Глобалния екологичен фонд, Световната банка и българското правителство.
От 1998 г. той работи като старши координатор на проекти и финансов анализатор в Центъра по енергийна ефективност ЕнЕфект, създаден с финансовата подкрепа на ААМР и Battelle/Pacific Northwest National Laboratory, USA.
Дуков има значителен опит в областта на чуждестранните инвестиции. От 1996 г. работи като началник отдел "Инвестиционна политика" в Агенцията за чуждестранни инвестиции. Завършил е УНСС, специалност "Икономика, организация и управление на промишлеността", както и редица допълнителни квалификационни курсове като: Икономика на околната среда US EPA, 1992, Макроикономика на страните от Източна Европа, JICA, Tokyo 1996 и обучението организирано от Energy Saving International, Норвегия през 1999 г. за работа с програмния продукт ENSI Ключови стойности. Владее английски, френски и руски език.

- Каква е ролята на Българския фонд за енергийна ефективност?
- ФЕЕВИ вече 13 години успешно осъществява своята дейност в съответствие с проекта на Световната банка, с който е създаден и в законовата му рамка, определена от закона за енергийна ефективност и закона за енергията от възобновяеми източници. С първоначален капитал от около 20 млн. лв. към този момент фондът е финансирал около 200 проекта на стойност над 80 млн. лв., или е мултиплицирал ресурса 4 пъти, при незначителен процент на нередовните кредити. Фондът е създаден като публично частно-партньорство през 2005 г. В неговото управление участват както представители на държавните институции, така и представители на частния сектор. Важна роля играе министерство на енергетиката, като един от основните донори на фонда. Екипът на фонда се състои от изпълнителен директор, зам.-изпълнителен директор, технически и финансови експерти и административен персонал.Ролята на ФЕЕВИ е да стимулира пазара за енергийна ефективност чрез нисколихвени финансови инструменти.
- Какви услуги предоставя фондът?
- Фондът представлява една устойчива и високоефективна схема на финансов инженеринг, която във все по-голяма степен ще се прилага и в оперативните програми. Фондът предоставя финансиране под формата на нисколихвени заеми. При нас лихвеният процент е фиксиран за целия период от кредита, което предоставя една много добра възможност за лесно бюджетиране от страна на клиента. Също така ние нямаме допълнителни такси и комисионни, за разлика от търговските банки. Стремим се да съдействаме на нашите клиенти, за да постигнем максимален ефект при прилагане на мерките. По отношение на партньорствата, ФЕЕВИ си партнира успешно както с търговски банки, на които предлага финансов продукт „частична кредитна гаранция, покриваща до 80% от непогасената част на главницата", така и с другите фондове и програми за енергийна ефективност, при които предлага допълващо и мостово кредитиране. Освен финансов ресурс, Фондът предоставя и техническа експертиза при структурирането и изпълнението на проекти.
- Какви са избираемите проекти, които ФЕЕВИ може да финансира? На какви критерии трябва да отговарят?
- Фондът финансира мерки за енергийна ефективност, които прилагат познати и доказани в световната практика технологии. По този начин се стремим да подпомогнем трансфера на чуждия опит при минимален риск за успеха на проекта.Някои от мерките, които сме финансирали, включват топлоизолация и саниране на сгради, реконструкция на системите за отопление, вентилация, климатизация, осветление, битово горещо водоснабдяване и прилагане на слънчеви колектори за топла вода, модернизация на системи за улично осветление, повишаване на енергийната ефективност в индустриални процеси и внедряване на ВЕИ за собствено потребление на енергията. Основни клиенти на Фонда са общини и корпоративни клиенти.Ние финансираме мерки за енергийна ефективност в общински сгради, болници, университети, училища, детски градини, улично осветление, офис сгради, цехове, хладилни складове, хотели, промишлени системи и други.
- Разкажете за последните проекти, финансирани от ФЕЕВИ?
- През настоящата година ФЕЕВИ осигури финансирането на Зимния дворец на спорта в столицата. Проектът е структуриран като и публично-частно партньорство, по финансовата схема на успешната реконструкция на зала „Фестивална", извършена през 2017 г. През 2017 г. ФЕЕВИ подкрепи и реконструкцията на плувния басейн на спортен комплекс „Академика"
в София. През изминалата година фондът осигури финансирането и на други социално-значими проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, като: Административна сграда и СУ „Св. Кл. Охридски" в община Стамболово и I ОУ „Васил Левски" в Костинброд. ФЕЕВИ финансира и проект за енергийно ефективна реконструкция на "ДКЦ XII - София". Резултатите от мониторинга на проекта в центъра показаха икономии на енергия от около 62-68% в най-студените месеци. Очакваме този успешен проект да бъде повторен и в други сгради на ДКЦ в София строени по подобен проект. И в перспектива ФЕЕВИ ще продължи да финансира предимно проекти в общините. Промишлените предприятия и други проекти осъществявани от частни инвеститори също ще бъдат финансирани. Ще подкрепяме и реконструкцията на болниците и здравните заведения, въпреки значителните трудности с тяхната издръжка. От началото на тази година сме одобрили финансиране за ДКЦ I в Габрово и финансиране за две клиники на „Пирогов. Здравните заведения имат значителни разходи на енергия, което позволява кредитът за енергийна ефективност да се изплаща почти изцяло от постигнатите икономии на енергия.

Тагове:

Препоръчани новини

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички