Неделя,

Хороскоп

Риби

Вашият избраник може да прояви към вас повишено внимание. Този ден е благоприятен за интимни срещи и съпружеска любов. Представителите на творческите професии могат да реализират своите планове.
Възможна е поддръжка на вашата дейност от страна на висшестоящи организации.
Оставайте твърди в убежденията си и поддържайте само взаимоизгодните връзки.