Сряда,

Отпускат нови 300 хил. лв. по програма "Глобални библиотеки"

От: Failed to load user -
A
A
A

В края на 2013 г. приключи дейността по проект „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки" на Програма „Глобални библиотеки – България". В рамките на проекта, подкрепен от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс" с над 13 млн. щатски долара, в 960 обществени библиотеки в 911 градове и села из цялата страна (664 от тях в в селища с население до 2000 жители) са внедрени общо 13 492 единици компютърно и телекомуникационно оборудване. От тях 4 395 са компютри за граждани, осигурен е и Интернет достъп. Осъществени са над 3 000 индивидуални участия на библиотекари в обучения за придобиване на ИКТ умения и предоставяне на иновативни библиотечни услуги. След тези обучения библиотекарите могат да консултират, обучават и подпомагат гражданите за работа с информация в Интернет среда. Открити са 290 нови работни места. Оборудвани са 50 обучителни центъра, където могат да се организират необходимите обучения за библиотекари и граждани.

През изминалите години Програма "Глобални библиотеки – България" донесе реални и значими промени в живота както на потребителите, така и на служителите в библиотеките:

- Библиотеките подпомогнаха социалното включване на групи, при които често липсват други възможности за достъп до информационни технологии;
- В периода 2012 – 2013 г. предоставиха възможност на над 110 000 български граждани да ползват за първи път Интернет;
- Разшириха портфолиото на библиотечните услуги с нови, свързани с технологиите;
Подпомогнаха гражданите в търсене на работа – близо 19 300 души са получили предложение за работа и всеки трети от ползващите тази услуга е имал успех с намиране на ново работно място;
Помогнаха на над 170 000 души да ползват услуга в тематична област е-здраве, като близо 114 000 са подобрили състоянието си благодарение на това;
- Улесниха достъпа до административни услуги на близо 150 000 души, като близо 12 000 души са получили финансова или друга форма на социална подкрепа.

Програмата е част от провежданата в 18 страни по света инициатива – Глобални библиотеки на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс" за улесняване достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежите на обществените библиотеки в тези страни.

С учредяването през 2013 г. на Фондация „Глобални библиотеки – България" Министерство на културата, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националното сдружение на общините в Република България, Национален дарителски фонд „13 века България", Българската библиотечно-информационна асоциация и Съюзът на народните читалища поеха ангажимент за съхранение и развитие на създаденото досега по Програма "Глобални библиотеки – България". Мисията на „Глобални Библиотеки – България" е да подпомага приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да повишава качеството им на живот и да насърчава гражданското участие.
Фондацията осъществява целите си в тясно сътрудничество с държавните институции чрез предоставяне на експертна и техническа помощ за развитие на потенциала на обществените библиотеки както за предоставяне на услуги на електронното управление (изключително важно за отдалечените населени места), така и за провеждане на секторни политики, вкл. и по постигане на националните цели по „Европа 2020" за заетост, образование и социално включване.

В стратегията „Европа 2020" за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, програмите за опазване и достъп до културното наследство, стратегиите за учене през целия живот и редица други препоръки, инициативи и документи на ЕС в областта на културата, информацията и образованието, библиотеките се разглеждат като:

- Съвременни центрове за информация и знания, които предоставят услуги за всички социални и възрастови групи;
- Ефективен фактор за изпълнение на целите на ЕС в областта на образованието - за насърчаване на четенето, формиране на навици за четене, създаване на умения за търсене и избор на информация и правилното й оценяване и използване;
- Инструмент за реализацията на националните стратегии за учене през целия живот, особено в сферата на неформалното образование и третата възраст;
- Социално ориентирани обществени институции с ключова роля в преодоляването на дигиталното неравенство чрез осигуряването на свободен и безплатен достъп до информация за хора в неравностойно положение;
- Културни институти, отговорни за съхраняването, опазването и популяризирането на книжовното културно наследство.

Признавайки ролята на обществените библиотеки в помощ на българските граждани, правителство се ангажира с програми, които ще подпомагат тяхното развитие. За съжаление, средствата за това не са достатъчни и Фондация „Глобални библиотеки – България" кандидатства пред фондация „Бил и Мелинда Гейтс" за безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 млн. щатски долара, които ще дадат възможност за продължение на целите на програмата, за съхранение и развитие на постигнатото. Предоставените от правителството средства са знак, който демонстрира ангажираността на държавата с целите на Програма "Глобални библиотеки – България" и с дейността на фондацията за осигуряването на достъп до информация и услуги на електронното правителство за всички български граждани.

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички