08:05 ч.

01.08.17

4 мин.

0

0

0

Само 5% от новите фирми оцеляват над петилетка

от редактор |

Само 5% от новите фирми оцеляват над петилетка

45% от компаниите в страната нямат нито един нает работник, най-жизнеспособни са енергийните предприятия


През 2015 г. в България са действали 339 175 активни предприятия, което е с 1,9% повече в сравнение с предходната 2014 г., обявиха от Националния статистически институт. Най-голям относителен дял в съвкупността на активните фирми през целия период (2011-2015 г.) имат тези с нула наети лица. През 2015 г. техният брой е 152 345 и съставлява 44,9% от всички действащи предприятия в страната. В следващата група - „1 - 4 наети", попадат 136 133 предприятия, или 40,1% от общия брой за 2015 г. Най-нисък е делът на дружествата в групата „5 - 9 наети лица". Средно за периода той е 7,4%, а в групата „10 и повече работници" средно за разглеждания петгодишен период попадат 8% от активните предприятия.


Броят на заетите лица в групата „10 и повече наети лица" съставлява 69,5% от работещите през 2011-2015 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 8% от общия им брой. И обратно - срещу големия брой активни предприятия в групата с нула наети - 44,7%, стои малък брой заети лица - 6,3% от общия брой на наетите в страната.


Новородени предприятия


От общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката, 11,9% са новородени през 2015 година. За последните пет години средногодишно са се раждали 11,9% от броя на активните през периода предприятия.
Пред 2011-2015 г. най-висок относителен дял имат новородените предприятия в сектор G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети", като средно за петгодишния период този дял е 44,2%. Същевременно най-нисък е делът на новородените предприятия в сектор B - „Добивна промишленост" - едва 0,1% средно. Тази тенденция се запазва и през 2015 г. Като цяло структурата на тези предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през разглеждания петгодишен период.


За същото време най-голям е броят на новосъздадените предприятия, които не са наемали работна ръка. В групата „0 наети" през 2015 г. попадат 25 516 нови фирми, следвани от групата с 1 до 4 наети - 13 381. През същата година този тип с 10 и повече наети лица са само 515.


Оцелели фирми


От всички създадени през 2014 г. предприятия, 80,8% оцеляват една година по-късно, като в групата с „10 и повече наети" този относителен дял е 90,2%. През 2014 г. новородените предприятия са 39 333, като от тях 31 779 са преживели успешно 2015 година. Най-висок е делът на оцелелите в сектор J - „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 88,8%, а най-нисък - в сектор L - „Операции с недвижими имоти" - 67,2%.


От 2010 г. с отдалечаване от годината на раждане се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите фирми и за четирите групи предприятия според броя на наетите в тях.


Делът на дружествата, създадени през 2010 г. и все още активни пет години по-късно - през 2015 г., е 4,8%. Най-жизнеспособни са предприятията от сектор D - „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", където делът на единиците, оцелели през петгодишния период, е 10,5%. Този показател е най-малък за предприятията от сектор B - „Добивна промишленост" - 3%.


Общият брой на заетите лица в родените през 2014 г. и оцелели през 2015 г. предприятия за разглежданите тринадесет сектора е 90 572 души. В три сектора са концентрирани 64,1% от всички заети: G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 37,1%, C - „Преработваща промишленост" - 15,4%, и I - „Хотелиерство и ресторантьорство" - 11,6%.


През 2015 г. разпределението на заетостта в тези предприятия е, както следва: група „1 - 4 наети" - 36,5%; група „0 наети" - 27%; група „10 и повече наети" - 26,6%; група „5 - 9 наети" - 10%.


Умрели компании


Данните за умрелите предприятия през 2014 г. са предварителни, което се дължи на специ фичната методология за определянето им, посочват от НСИ. През 2014 г. са загинали 34 518 предприятия, или 10,4% от броя на активните фирми през същата година, в резултат на което работните си места са загубили 2.9% от заетите през годината.
През разглежданата 2014 г. 45,4% от умрелите предприятия са класифицирани в сектор G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети".


Най-жизнеспособни са предприятията от сектори B - „Добивна промишленост", Е - „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване", и D - „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", като при тях умрелите предприятия са под 1%.


Информационна Агенция standartnews.com по никакъв начин не влияе на коментарите под статиите и на гласуването за тях и трие коментари само и единствено в случаите, в които не са написани на кирилица или в които сме получили оплаквания от читатели за неуместни коментари.

Условия за писане на коментари
Напиши коментар Напиши Facebook коментар КирилизирайНовините навсякъде с вас


По всяко време, където и да се намирате, не пропускайте новините и събитията, които Ви интересуват. Изтеглете удобните и лесни за използване мобилни апликации за iPhone и iPad на Стандарт.


Standartnews for iPhone Standartnews for iPad
www.standartnews.com © всички права запазени За нас Контакти Условия за ползване Редакция Интернет реклама Реклама във в-к Стандарт Абонамент